Turvize Vize Başvuru Merkezi

Online Vize Başvuru

Randevu Almak İçin Başvurun.

Amerika Birleşik Devletleri, elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Resmi kuruluş tarihi 4 Temmuz 176 olan Amerika Birleşik Devletleri ya da kısa ismi ile ABD, 50 eyaletten ve bir adet federal bölgeden oluşmaktadır.

Başkenti Washington’dur.

 Ülkenin çoğu, Kuzey Amerika'nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Kanada’ya güneyinde ise Meksika’ya sınırı bulunmaktadır.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Amerika, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ve zengin ülkesi olarak da bilinmesinin yanında en çok göç alan ülkedir. Göçmen sayısının yüksek olması farklı din, dil ve kültür farklılığını meydana getiriyor. Amerika’nın resmi bir dili yoktur yaygın olarak İngilizce kullanılmaktadır. İkinci en çok kullanılan dil Amerikan İngilizcesi diye belirtilen İngilizcenin bir lehçesidir. Din bakımından Katolikler ağırlık göstermektedir. Katoliklerden sonraki en büyük toplumu Ateistler oluşturmaktadır. Geniş bir alana sahip ülkede iklim koşulları yer yer değişkenlik göstermektedir. Amerika’nın para birimi Amerikan Dolarıdır.

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi nominal olarak bakıldığında dünyanın en büyük ekonomisidir. Bu ülkenin GSYİH’sı $ 18.561 trilyon değeri ile dünya ekonomisinin %22’sini oluşturmaktadır. Ekonomisi istikrarlı bir büyümeye sahip olup, düşük oranlarda işsizlik ve enflasyon oranları bulunmaktadır.

Federal düzeyde resmi dil olgusu olmasa da ülkede en çok konuşulan dilin Amerikan İngilizcesi olduğu bilinmektedir.

Bütün bunların dışında 2014 yılı itibari ile Fortune dergisine göre dünyanın en büyük 500 şirketinden 128 tanesi Amerikan merkezlidir.

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Emekliler

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. E-devletten alınmış barkodlu emekllililk belgesi (Emekli ve halen çalışmakta ise hizmet dökümü ve destek primi ödemeleri ibraz edilmelidir.)
 8. Konsolosluğa hitaben yazılmış, orijinal-ıslak imzalı, seyahat amacını, tarihlerini ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmiş dilekçe. (Türkçe yazılmalıdır)
 9. Gidilecek ülkedeki aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  1. Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  2. Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  3. Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 10. Hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti. Emekli maaşının yattığı banka hesabı farklı ise; bu hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti de eklenmelidir.
 11. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 12. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisİ

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZESİ GEREKLİ EVRAKLAR

Esnaf, Sanatkâr ve Serbest Meslek sahipleri

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. Firmanın; 
  1. İmza beyannamesi fotokopisi,
  2. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, (varsa)  
  3. Vergi levhası fotokopisi, (son dönem) )  
  4. Faaliyet belgesi orijinali (İlgili Ticaret Odası’ndan son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
 8. Firmanın antetli kağıdına, İlgili Konsolosluğa hitaben yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe. (orijinal-ıslak imzalı ve firma kaşeli, seyahat amacını, tarihlerini ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmalıdır, Türkçe yazılmalıdır)
 9. E-devletten alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet dökümü
 10. Gidilecek ülkedeki aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  1. Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  2. Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  3. Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 11. Hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti
 12. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 13. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisi

 

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ev Hanımları

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. Sponsor olacak 1. Derece yakının (anne, baba, eş, çocuk) iş evrakları.
  • Sponsor çalışıyorsa;  çalıştığı şirketin;
   • İmza sirküleri fotokopisi,
   • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
   • Vergi levhası fotokopisi,
   • Faaliyet belgesi orijinali (İlgili Ticaret odası’ndan son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
   • Çalışılan şirketin antetli kağıdına, İlgili Konsolosluğa hitaben yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış, meslek bilgilerini içeren dilekçe. 
   • SGK işe giriş bildirgesi. (İşyerinden alınır. Çalışma süresinin altı ayı doldurmaması halinde, bir önceki işyerinden temin edilmelidir.)
   • SGK Hizmet dökümü (barkodlu) ve son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli-imzalı)
   • (Sponsor şirket ortağıysa, SGK hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu yerine, BAĞ-KUR hizmet dökümü verilmelidir. 
  • Sponsor emekliyse;  Emekli kartı, karnesi veya emekli maaşının yattığı banka hesabı, vb. gibi emekliliği belirten belge.
 8. Sponsor tarafından İlgili Konsolosluğa hitaben yazılmış, seyahat masraflarının kendisi tarafından karşılanacağına dair ıslak imzalı dilekçe.  
 9. Gidilecek ülkedeki aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  • Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  • Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  • Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 10. Yolcuya ait hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti
 11. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 12. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisi

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kamu Çalışanları

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. Çalışılan kurumdan alınmış mesleğinize dair bilgi içeren çalışma belgesi ve izin yazısı (İzin yazısı; kurumun antetli kağıdına, İlgili Konsolosluğa hitaben, imza yetkilisi tarafından orijinal-ıslak imzalı ve kaşeli, seyahat amacını, tarihlerini ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmalıdır, Türkçe yazılmalıdır)
 8. Kurum kimlik kartı fotokopisi
 9. Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı olmalıdır)
 10. Gidilecek ülkedeki aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  1. Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  2. Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  3. Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 11. Hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti
 12. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 13. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisi

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Öğrenciler

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. Öğrenci belgesinin orijinali
 8. Tatil dönemleri dışında seyahat edilecekse, okuldan izin yazısı.
 9. Sponsor olacak kişinin evrakları. (Birinci derece yakının sponsor olması önerilir)
  • Sponsor çalışıyorsa;  çalıştığı şirketin;
   • İmza sirküleri fotokopisi,
   • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
   • Vergi levhası fotokopisi,
   • Faaliyet belgesi orijinali (İlgili Ticaret Odası’ndan son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
   • Çalışılan şirketin antetli kağıdına, İlgili Konsolosluğa hitaben yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış, meslek bilgilerini içeren dilekçe. 
   • SGK işe giriş bildirgesi. (İşyerinden alınır. Çalışma süresinin altı ayı doldurmaması halinde, bir önceki işyerinden temin edilmelidir.)
   • SGK Hizmet dökümü (barkodlu) ve son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı)
   • (Sponsor şirket ortağıysa, SGK hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi ve maaş bordrosu yerine, BAĞ-KUR hizmet dökümü verilmelidir. 
  • Sponsor emekliyse;  Emekli kartı, karnesi veya emekli maaşının yattığı banka hesabı, vb. gibi emekliliği belirten belge.
 10. Sponsor tarafından İlgili Konsolosluğa hitaben yazılmış, seyahat masraflarının kendisi tarafından karşılanacağına dair ıslak imzalı dilekçe.  
 11. Gidilecek ülkedeki aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  • Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  • Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  • Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 12. Yolcuya ait hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti
 13. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 14. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisi

AİLE ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 Özel Sektör Çalışanları

 

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. Çalışılan şirketin; 
  1. İmza sirküleri fotokopisi,
  2. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  3. Vergi levhası fotokopisi,
  4. Faaliyet belgesi orijinali (İlgili Ticaret Odası’ndan son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
 8. Çalışılan şirketin antetli kağıdına, İlgili Konsolosluğu’na hitaben yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe. (orijinal-ıslak imzalı ve firma kaşeli, seyahat amacını, tarihlerini ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmalıdır, Türkçe yazılmalıdır)
 9. SGK işe giriş bildirgesi. (İşyerinden alınır. Çalışma süresinin altı ayı doldurmaması halinde, bir önceki işyerinden temin edilmelidir.)
 10. E-devletten alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet dökümü
 11. Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı olmalıdır)
 12. Gidilecek ülkede aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  1. Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  2. Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  3. Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 13. Hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti
 14. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 15. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisi

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Şirket Ortakları

 

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. Ortak olunan şirketin; 
  1. İmza sirküleri fotokopisi,
  2. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  3. Vergi levhası fotokopisi,
  4. Faaliyet belgesi orijinali (İlgili Ticaret Odası’ndan son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
 8. Şirketin antetli kağıdına, İlgili Konsolosluğa hitaben yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe. (orijinal-ıslak imzalı ve firma kaşeli, seyahat amacını, tarihlerini ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmalıdır, Türkçe yazılmalıdır)
 9. E-devletten alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet dökümü
 10. Gidilecek ülkedeki aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  1. Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  2. Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  3. Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 11. Hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti
 12. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 13. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisi

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Şirket Ortakları

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
 2. Varsa eski pasaportlar
 3. Kimlik fotokopisi
 4. E-devlet’ten alınmış nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş ve çocuklar görünmelidir)
 5. E-devlet’ten alınmış yerleşim yeri belgesi (ikamet)
 6. İki adet biyometrik özellikli fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. 5x5cm boyutlarında ve beyaz fonlu olmalıdır)
 7. Ortak olunan şirketin; 
  1. İmza sirküleri fotokopisi,
  2. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  3. Vergi levhası fotokopisi,
  4. Faaliyet belgesi orijinali (İlgili Ticaret Odası’ndan son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
 8. Şirketin antetli kağıdına, İlgili Konsolosluğa hitaben yazılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe. (orijinal-ıslak imzalı ve firma kaşeli, seyahat amacını, tarihlerini ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmiş olmalıdır, Türkçe yazılmalıdır)
 9. E-devletten alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet dökümü
 10. Gidilecek ülkedeki aile bireyi ya da arkadaşın göndereceği davet evrakları:
  1. Ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilmiş davet yazısı
  2. Davet eden kişinin kimlik-pasaport fotokopisi
  3. Masraflar davet eden tarafından karşılanacak ise; davet eden kişinin maddi durumunu gösteren belgeler eklenmesi önerilir.
 11. Hesap hareketi ve bakiyesi bulunan güncel banka hesap cüzdanı ya da banka şubesinden alınmış, imzalı hesap özeti
 12. Evli olan yolcuların evlilik cüzdanı fotokopisi
 13. Varsa; tapu, araç ruhsatı, kira kontratı gibi belgelerin fotokopisi

 

 

Turistik Vize

Turistik Vize Hakkında Detaylı Tüm Genel Bilgileri Buradan Edinebilirsiniz.

Bilgi Al

Ticari Vize

Ticari Vize Hakkında Detaylı Tüm Genel Bilgileri Buradan Edinebilirsiniz.

Bilgi Al

Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesi

Aile - Arkadaş Ziyaret Vizesi Hakkında Tüm Genel Bilgileri Buradan Edinebilirsiniz.

Bilgi Al

Erasmus - Oturum Vizesi

Erasmus - Oturum Vizesi Hakkında Tüm Genel Bilgileri Buradan Edinebilirsiniz.

Bilgi Al
HEMEN ARA WHATSAPP